Gwiriwch eich cymhwysedd

Cyn gwneud cais am becyn swab mae angen i ni ofyn ychydig o gwestiynau i chi i gadarnhau eich cymhwysedd.


  DoNaddo

  DoNaddo

  DoNaddo


  Diolch am eich diddordeb ond yn anffodus nid ydych yn gymwys i ymuno â Chofrestrfa Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi roi galwad i ni 0800 371502 neu anfon e-bost atom yn wbmdr@wales.nhs.uk


  Yn anffodus, ni fyddwch yn gallu rhoi gwaed os oes gennych unrhyw rai o’r cyflyrau canlynol:

  • Clefydau difrifol ar y galon, yr ysgyfaint neu'r arennau
  • Salwch difrifol y brif system nerfol
  • Cyflyrau iechyd meddwl difrifol
  • Clefydau metabolig difrifol
  • Caethiwed (alcohol, cyffuriau, tabledi)
  • Clefydau heintus trofannol difrifol
  • Clefydau heintus fel HIV, Syffilis, Hepatitis B neu Hepatitis C (hyd yn oed os ydych chi’n cael, neu wedi cael triniaeth)
  • Clefydau awto-imiwn neu salwch cronig difrifol arall
  • Canser (yn y gorffennol neu'r presennol). Eithriad: basalioma a carcinoma serfigol (os wedi cael eu tynnu'n llawn)
  • Anhwylderau gwaed
  • Wedi dioddef strôc
  • Yn cymryd unrhyw feddyginiaeth ar gyfer diabetes
  • Yn pwyso dan 7 stôn 12lbs / 50kg
  • BMI o fwy na 40

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ni ar 0800 371502 neu anfon e-bost atom yn wbmdr@wales.nhs.uk

  cyWelsh